Biblioteka


31. NIEDZIELA ZWYKŁA31. NIEDZIELA ZWYKŁA

Księga Mądrości:                                                                     Mdr 11
Panie, świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co spadła na ziemię. Miłujesz wszystkie stworzenia. Niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś.

Psalm:                                                                                        Ps 145
Będę Ciebie wielbił, Boże mój i Królu,
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę Ciebie błogosławił
i na wieki wysławiał Twoje imię.

Paweł:                                                                                        2 Tes 1
Modlimy się zawsze za was, aby Bóg uczynił was godnymi swego wezwania.

Ewangelia:                                                                                 Łk 19
„Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”.

Rozważanie:
Dom ma być miejscem, do którego się tęskni, gdy trzeba odejść nawet na kilka godzin do pracy. Do którego się tęskni jak żeglarz tęskni do spokojnego portu i przystani. Miejsce jedyne – bo tam jest człowiek, który kocha, który czeka; którego kocham, na którego czekam.

Poezja:
Kiedy się starasz zapomnieć
pamięta

kiedy nie możesz zasnąć
czeka kiedy się zbudzisz

                            J. Pasierb, Przypowieść o Ojcu