Biblioteka


WTOREK 
WTOREK

Paweł:                                                                                                     Rz 12
Mamy różne dary. Bądź dar proroctwa, bądź urząd diakona, bądź urząd nauczyciela, bądź dar upominania.

Paweł:                                                                                                     Flp 2
Niech was ożywia to dążenie, które było w Chrystusie Jezusie.

Ewangelia:                                                                                             Łk 14
„Posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe”.

Rozważanie:
Prosimy Cię, Boże, pobłogosław nas. Nasi ojcowie przynosili Tobie swoją śmierć za Polskę. Ty czekasz teraz, abyśmy przynosili w ofierze Tobie swoje życie codzienne za Polskę. Swoją dobrą pracę.

Poezja:
kiedy umierasz z głodu
poleca nakrywać stoły

gdy kradniesz jedzenie wieprzom
każe zabijać cielęta
                                       J. Pasierb, Przypowieść o Ojcu