Biblioteka


ŚRODAŚRODA
 

Paweł:                                                                                       Rz 13
Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością.

Paweł:                                                                                       Flp 2
Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą.

Ewangelia:                                                                                Łk 14
„Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem”.

Rozważanie:
Geniusz polski. Gdzieśmy się tego zdążyli i kiedy nauczyć. Przecież wychowywano nas na homo sovieticus – w papasze, w kufajce, w walonkach. Przyzwyczajono nas do tego, aby czekać na przydziały, kartki i talony. Gdzieśmy się zdążyli nauczyć? Szlachta uważała handel za coś poniżającego. Chłopi byli przywiązani do roli. Mieszczanie to Niemcy i Żydzi. Gdzieśmy się nauczyli tego handlu, który wybuchnął jak gejzer?

Poezja:
gdy kulisz się w łachmanie
wybiera dla ciebie szatę

gdy słyszysz wokoło przekleństwa
on już zwołuje muzyków
                             J. Pasierb, Przypowieść o Ojcu