Biblioteka


PIĄTEKPIATEK

Paweł:                                                                                      Rz 15
Jeśli więc mogę się chlubić, to tylko w Chrystusie Jezusie.

Paweł:                                                                                      Flp 3
Wielu postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem zagłada, ich bogiem brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić.

Ewangelia:                                                                              Łk 16
„Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek”.

Rozważanie:
Ktoś mi powiedział: „Wcale nie żałuję, że żyłem w czasach komunistycznych. Bo takich ludzi jak wtedy teraz już nie ma. Wtedy był kardynał Wyszyński w Warszawie, kardynał Kominek we Wrocławiu, kardynał Wojtyła w Krakowie. To gdy chodzi o ludzi, a gdy chodzi o wydarzenia, choćby nowenna milenijna. Co się działo wtedy w Polsce. Mam na myśli wędrówkę kopii Obrazu Częstochowskiego po całym kraju. Jakie rzesze uczestniczyły w tym święcie, jaki entuzjazm, jaka pobożność”.

Poezja:
gdy trzesz oczy jak suche kamienie
płacze nad tobą

kiedy nie śmiesz wyciągnąć ręki
oplatają cię jego ramiona
                                 J. Pasierb, Przypowieść o Ojcu