Biblioteka


32. NIEDZIELA ZWYKŁA32. NIEDZIELA ZWYKŁA

Księga Machabejska:                                                         2 Mch 7
Lepiej jest nam, którzy giniemy z ludzkich rąk, a którzy w Bogu pokładamy nadzieję, że znowu przez Niego będziemy wskrzeszeni.

Psalm:                                                                                   Ps 17
Rozważ, Panie, moją słuszną sprawę,
usłysz moje wołanie,
wysłuchaj modlitwy
moich warg nieobłudnych.

Paweł:                                                                                   2 Tes 2
Wierny jest Pan, który umocni was i ustrzeże od złego.

Ewangelia:                                                                           Łk 20
„Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą, lecz w świecie przyszłym ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić.

Rozważanie:
Tak trzeba by było przeprosić tych, których skrzywdziliśmy, posądzając, podejrzewając, obmawiając, plotkując, oczerniając, wyśmiewając, dokuczając, przypisując im złe intencje. A może było zupełnie przeciwnie. A może oni to robili, mówili z najczystszych pobudek miłości Boga i bliźniego.

Poezja:
Pożegnać wikariatkę na niewielkim piętrze
zabrać Biblię w tłumoczek kazania gorętsze
a sad sobie zostanie z gęsiami i płotem
strasząc konie proboszcza kasztanów bełkotem
                                          J. Twardowski, Pożegnanie wiejskiej parafii