Biblioteka


PONIEDZIAŁEK (11 XI)PONIEDZIAŁEK

Księga Mądrości:                                                                              Mdr 1
Umiłujcie sprawiedliwość, sędziowie ziemscy! Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca.

Paweł:                                                                                                Tt 1
Paweł, sługa Boży i apostoł Jezusa Chrystusa, posłany do szerzenia wśród wybranych Bożych wiary i poznania prawdy wiodącej do życia w pobożności, w nadziei życia wiecznego.

Ewangelia:                                                                                         Łk 17
„Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą”.

Rozważanie:
Strzeż się ostrych sądów. Wycisz pewność siebie w sprawach, w których nie jesteś kompetentny. Nie osądzaj swoich braci. Bo po prostu nie wiesz. Nie wiesz nic. A przynajmniej tak mało, że nie masz prawa do wydawania opinii.

Poezja:
Niechaj memu następcy kwiatem w brewiarz spada
wart bo lepszy ode mnie i mądrzej spowiada
Jeszcze skryję się w kościół. Nie chciej mnie tu widzieć,
bo ksiądz płacząc sam siebie jak grzechu się wstydzi
                                                          J. Twardowski, Pożegnanie wiejskiej parafii