Biblioteka


WTOREKWTOREK

Księga Mądrości:                                                                      Mdr 2
Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie. A oni trwają w pokoju.

Paweł:                                                                                         Tt 2
Starcy winni być ludźmi trzeźwymi, statecznymi, roztropnymi, odznaczającymi się zdrową wiarą, miłością, cierpliwością. Podobnie starsze kobiety winny unikać plotek i oszczerstw, nie upijać się winem, a uczyć innych dobrego. Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre. Aby nie bluźniono słowu Bożemu.

Ewangelia:                                                                                 Łk 17
„Gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”.

Rozważanie:
Prawie minęliśmy się o włos z błędem. Przecież już ukuto zdanie, prawie powszechnie obowiązujące: Extra Ecclesiam nulla salus – co się na język polski wykłada: „Poza Kościołem nie ma zbawienia”. Co znaczy: tylko ten, kto się ochrzci i wykonuje obowiązki chrześcijańskie, może być zbawiony. A wszyscy inni, którzy się nie ochrzczą, którzy nie są praktykujący – idą do piekła.
Ta opinia nigdy nie była w Kościele ogłoszona jako dogmat.

Poezja:
Tylko spojrzeć. Ten święty z pospolitą głową
jakieś śmieszne serduszko z wstążeczką różową
spośród wotów świecące jak żuczek z ukrycia
w czas co na usługach i śmierci i życia
                                            J. Twardowski, Pożegnanie wiejskiej parafii