Biblioteka


ŚRODA 
ŚRODA

Księga Mądrości:                                                                     Mdr 6
Bo ci, co świętości święcie przestrzegają, dostąpią uświęcenia.

Paweł:                                                                                        Tt 3
Niegdyś i my byliśmy nierozumni, oporni, błądzący, żyjąc w złości i zawiści, pełni nienawiści jedni ku drugim.

Ewangelia:                                                                                Łk 17
Rzekł do nich: „Idźcie, pokażcie się kapłanom”. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga.

Rozważanie:
Fundamentalizm to jest zawsze fanatyzm. Często nacjonalizm. Zawsze ciasnota. Zamknąć się, potępić wszystkich, którzy są z zewnątrz, którzy inaczej myślą, mówią i żyją niż ja. Fundamentalizm to zawsze brak tolerancji, wyrozumiałości, cierpliwości, spokoju. Brak mądrości.
To nie dotyczy tylko islamu. Grozi każdej religii. Chrześcijaństwu również.

Poezja:
Pora odejść. Nie płoszyć myszy i pacierzy
patronów dobrej sławy złej sowy na wieży
Pora odejść żal tając jak iskry niezgasłe
że mnie ze wsi zabrali by pokrzywdzić miastem
                                       J. Twardowski, Pożegnanie wiejskiej parafii