Biblioteka


SOBOTASOBOTA

Księga Mądrości:                                                                     Mdr 18
Wielbiąc Ciebie, Panie, któryś ich wybawił.

Jan:                                                                                            3 J 5
Ty postępujesz w duchu wiary, gdy pomagasz braciom, a zwłaszcza przybywającym skądinąd.

Ewangelia:                                                                                Łk 18
„W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi”.

Rozważanie:
Proś o śmierć w drodze, w biegu. Nie na emeryturze, nie na rencie. Ani przedwczesnej, ani żadnej. Proś o śmierć w akcji, w twórczości, w robocie. Tak jak zginął Syn Boży.

Poezja:
Jeszcze tu kiedyś wrócę. Nocą po kryjomu
wiersz o świętej Teresce dokończyć w tym domu

po cmentarzu pobłądzę. Ty dłońmi dobrymi
przebacz wszystko. Pochowaj między najgorszymi.
                                            J. Twardowski, Pożegnanie wiejskiej parafii