Biblioteka


PONIEDZIAŁEK (18 XI)PONIEDZIAŁEK

Księga Machabejska:                                                                1 Mch 1
Król wydał dekret: „Wszyscy mają być jednym narodem. I niech każdy zarzuci swoje obyczaje”. Nawet wielu Izraelitom spodobał się ten kult.

Apokalipsa:                                                                                 Ap 1
Jan do siedmiu Kościołów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, Który jest, Który był i Który przychodzi.

Ewangelia:                                                                                  Łk 18
„Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła”.

Rozważanie:
Patrzą na ciebie ciekawskie oczy. Słuchają ciebie krytyczne uszy. Nawet gdy kochające. Ciebie – który jesteś ojcem, matką, nauczycielem, księdzem – każdym człowiekiem. I ty zdajesz sobie z tego sprawę. I grozi ci, że będziesz jak ten faryzeusz, który udawał mądrość, uczciwość, szczodrobliwość, świętość, pobożność.
Gdy i ty zaczniesz udawać mądrego, ułożonego, pobożnego – to jesteś przegrany.

Poezja:
Otwierasz rękę swoją
Na dłoni trzymasz ziarno.

Ziarno życia.
Ziarno święte.
Ziarno wiary niepojęte.
Ziarnem Bóg człowieka karmi,
Ciałem swym ze wzgórz Kalwarii.
                                  M. Skwarnicki, Boże Ciało. Graduał