Biblioteka


CHRYSTUSA KRÓLAUROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA
KRÓLA WSZECHŚWIATA


Samuel:                                                                                   2 Sm 5
„Oto myśmy kości twoje i ciało”.

Psalm:                                                                                      Ps 122
Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
„Pójdziemy do domu Pana”.
Już stoją nasze stopy
w twoich bramach, Jeruzalem.

Paweł:                                                                                      Kol 1
On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową Ciała, to jest Kościoła.

Ewangelia:                                                                               Łk 23
Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: „To jest król żydowski”.

Rozważanie:
Czy Jezus był dla ciebie Królem przez ten rok, który upływa? Może to słowo „Król” nie jest czytelne. Zastąpmy je więc słowem: Władca, Nauczyciel, Mistrz, Przyjaciel, Brat. A jeśli tak, to już łatwiej odpowiedzieć na pytanie. Czy byłeś prawdziwie Jego uczniem, bratem? Czy nie odwracałeś głowy, gdy mówił do ciebie? Czy nie zatykałeś uszu, gdy cię pouczał, gdy radził, objaśniał, upominał, ostrzegał, kierował? Czy nie udawałeś, że nie wiesz, o co chodzi? Czy przyjmowałeś Jego słowa z radością – tak jak kwiat przyjmuje rosę, jak głodny przyjmuje chleb, jak ociemniały przyjmuje światło?

Poezja:
Uwielbiam cię, siano wonne, bo nie znajduję w tobie
dumy dojrzałych kłosów.
Uwielbiam cię, siano wonne, któreś tuliło w sobie
Dziecinę bosą.
                                               K. Wojtyła, Pieśń o Bogu ukrytym