Biblioteka


WSTĘP   

     Pismo Święte jest to słowo Boże skierowane do nas – to sam Bóg pod postacią słowa. Gdy je słuchamy lub czytamy ze zrozumieniem i akceptacją, a najlepiej gdy z zachwytem, jednoczymy się z Bogiem, który jest Mądrością, Sprawiedliwością i Miłością. Rzecz w tym, żeby tak czytać czy słuchać.
     Dobrze, gdy się to dzieje w czasie Mszy świętej, dla której Pismo Święte jest prawdziwym budulcem. Odnosi się to zwłaszcza do jej pierwszej części. Jest podobnie jak wówczas, kiedy sam Jezus czytał w synagodze fragment Starego Testamentu i komentował go. Jezusowe słowa to przyjmowana dziś przez nas Ewangelia.
     Najchętniej Kościół chciałby przeczytać całe Pismo Święte na Mszach niedzielnych i codziennych w ciągu jednego roku. Ale to jest niemożliwe, ponieważ jest ono zbyt obszerne. Wobec tego rozłożono je na trzy lata. Na cykl A, B i C. Mimo to i tak nie jesteśmy w stanie przeczytać całości.
     A teraz co do naszych książeczek. Są trzy tomiki: na rok A, B, C. Zawierają fragmenty czytań mszalnych na każdy dzień całego roku. Dodane są do tego rozważania na temat podanych tekstów i – przynajmniej częściowo – poezje, które mają pogłębić ich treść. I tak książeczka, którą trzymamy w ręku, obejmuje w trzyletnim cyklu rok liturgiczny w kolejności pierwszy. Jest to tomik A. W następnym roku tomik B, w następnym tomik C. Po tym trzechleciu znowu tomik A i tak dalej. Rok liturgiczny zaczyna się Adwentem i kończy się listopadem. 
     Tomiki te przeznaczone są dla wszystkich, zwłaszcza dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć codziennie we Mszy świętej. Najlepiej korzystać z nich przy rannym pacierzu albo wieczorem.
     Życzę radości ze spotkania z Bogiem.

                                                              ks. Mieczysław Maliński


Psalmy cytowane są w przekładzie Marka Skwarnickiego, Pisarze Kościoła – w przekładzie Marka Starowieyskiego.