Biblioteka


ADWENT 
 

ADWENT

     Czekamy na Chrystusa. Cała ludzkość czeka na Jezusa. Potrzebujemy Jezusa. Bo wokół nas i w nas tyle zakłamania, fałszu, obłudy, że już prawie zapomnieliśmy, czym jest prawda. Wokół nas tyle czerni i szarości, że zapomnieliśmy już prawie, czym jest światłość. Wokół nas tyle nienawiści, złości, brutalności, że zapomnieliśmy już prawie, czym jest dobroć. Wokół nas tyle chciwości, zazdrości, że zapomnieliśmy już prawie, czym jest bezinteresowność.
     Jezus jest już blisko. We drzwiach. Zapowiada Go św. Jan Chrzciciel. Nawołuje wszystkich mieszkańców Judei i Galilei – wszystkich ludzi – i każdego z nas, byśmy się przygotowali na przyjście Mesjasza.
     W kościołach odprawiane są Roraty. Pali się świeca symbolizująca Matkę Jezusa. Prosimy Boga za Jej pośrednictwem, by zamieszkała w nas prawda, życzliwość, serdeczność, dobroć – by w nas zamieszkała miłość: by narodził się w nas Bóg.