Biblioteka


SOBOTA (11 I)SOBOTA
11 STYCZNIA

Ewangelia:                                                                                                  Łk 5
A liczne tłumy zbierały się, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych niedomagań.

Rozważanie:
Nikt cię nie może zniszczyć. Dokonać możesz tego tylko ty sam. Ty zdecydujesz, nie oni, czy twój horyzont zamknie się na sprawach ambicjonalnych. To ty sam wchodzisz na cokół samouwielbienia. To ty nadajesz swoim prywatnym interesom rangę absolutną. To ty nazywasz swoją żądzę sławy walką o prawdę. To ty, nikt inny, rozstrzygasz, czy jesteś wolny.

Psalm:                                                                                                         Ps 147
Chwal, Jerozolimo, Pana,
wysławiaj twego Boga, Syjonie.
Umacnia bowiem zawory bram twoich
i błogosławi synom twoim w tobie.
Zapewnia pokój twoim granicom
i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy.
Śle swe polecenia na krańce ziemi,
a szybko mknie Jego słowo.