Biblioteka


PONIEDZIAŁEK (20 I)PONIEDZIAŁEK

Ewangelia:                                                                         Mk 2
„Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki: i wino przepadnie, i bukłaki. Lecz młode wino należy lać do nowych bukłaków”.

Rozważanie:
Nie wolno całe życie przemaszerować w jednakowym mundurze. Nie możesz postępować jak dziecko, gdy już dzieckiem nie jesteś. Nie możesz postępować jak licealista, gdy już jesteś studentem; jak student, gdy już pracujesz samodzielnie; jak zwyczajny pracownik, gdy jesteś kierownikiem; jak kawaler, gdy jesteś żonaty. Zmieniają się twoje funkcje, obowiązki, prawa i odpowiedzialność. Zmienia się twoje życie, zmieniasz się ty. Trzeba się przesiadać, chociaż nieraz nie będzie ci się chciało rezygnować z dotychczasowego statusu. Inaczej narobisz wiele zła sobie i ludziom, a w dodatku będziesz śmieszny.

Psalm:                                                                          Ps 110
Rzekł Pan do Pana mego: „Siądź po mojej prawicy,
aż uczynię Twych wrogów podnóżkiem stóp Twoich”.
Pan rozciągnie moc Twego berła z Syjonu:
„Panuj wśród swych nieprzyjaciół.
Przy Tobie panowanie w dniu Twojego triumfu,
w blasku świętości,
z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę”.
Pan przysiągł i nie będzie żałował:
„Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka”.