Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK


Ewangelia:                                                                      Mk 4
Mówił jeszcze: „Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy: gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu”.

Rozważanie:
Nie wyrzekaj, że przez swoją uczciwość nie mogłeś wbrew swemu przekonaniu dać łapówki, postawić kolacji, pójść na kolację – tak postępować, jak postępuje tylu, jak postępują ci.
Jeżeli tak mówisz – jesteś na skraju zdrady.

Psalm:                                                                   Ps 37
Miej ufność w Panu i czyń to, co dobre,
a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie.
Raduj się w Panu,
a On spełni pragnienia twego serca.
Powierz Panu swą drogę,
zaufaj Mu, a On sam będzie działał.
On sprawi, że twa sprawiedliwość zabłyśnie jak światło,
a prawość twoja jak blask południa.