Biblioteka


WTOREKWTOREK

Ewangelia:                                                                        Mk 8
„Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł? Macie oczy, a nie widzicie; macie uszy, a nie słyszycie?”

Rozważanie:
Chwila obecna jest wypadkową dwóch wektorów: całej przeszłości – wszystkich czynów, które do tej pory dokonaliśmy, i obecnego aktu woli.
I dlatego, jak nie możemy powiedzieć, że aktualna decyzja jest wynikiem bezwładu przeszłości, tak nie możemy powiedzieć, że jest ona całkowicie wolna.
Ale możemy – w każdej chwili możemy – ingerować w życie nasze czynem naszej woli.

Psalm:                                                                               Ps 29
Oddajcie Panu, synowie Boży,
Oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę Jego imieniu,
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.
Ponad wodami głos Pański,
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny!
Głos Pana pełen dostojeństwa!