Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Ewangelia:                                                                         Mk 8
Położył ręce na jego oczy. I przejrzał on zupełnie, i został uzdrowiony; wszystko widział teraz jasno i wyraźnie.

Rozważanie:
Gdybyśmy my, którzy uważamy, że wierzymy w Boga, gdybyśmy tak naprawdę zaczęli pracować w swoich zakładach: gdybyśmy nie tylko przychodzili punktualnie, ale punktualnie rozpoczynali intensywną pracę, gdybyśmy zlikwidowali, a przynajmniej ograniczyli do koniecznego minimum załatwianie spraw osobistych podczas godzin służbowych, gdybyśmy nie tracili czasu na rzeczy niemające nic wspólnego z tym, czym powinniśmy się zajmować – w przeciągu krótkiego czasu zniknęłaby w życiu narodu większość trudności, o które rozbija się przeciętny człowiek. Gdybyśmy my, którzy uważamy, że wierzymy…, ale to jest niemożliwe: my już z tego powodu nie mamy wyrzutów sumienia.

Psalm:                                                                               Ps 116 B
Czym się Panu odpłacę
za wszystko, co mi wyświadczył?
Podniosę kielich zbawienia
i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana
przed całym Jego ludem.