Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK

Ewangelia:                                                                               Mk 8
Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je”.

Rozważanie:
Jakiego chcesz szczęścia? Bo wbrew pozorom są różne kategorie szczęścia. O jakim szczęściu marzysz? To jest ważniejsze pytanie, niżby ci się zdawało.
Jakiego chcesz szczęścia? Takiego w wygodnych pantoflach, w fotelu przed telewizorem? A czy wierzysz, że można być szczęśliwym, kiedy się ma ręce urobione po łokcie, gdy pot zalewa ci oczy, gdyś umęczony do ostatka; że można być szczęśliwym, będąc kamienowanym. A może jesteś właśnie tak szczęśliwy, choć sam o tym nie wiesz.

Psalm:                                                                                  Ps 33
Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem,
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Pan spogląda z nieba,
widzi wszystkich ludzi.
Patrzy z miejsca, gdzie przebywa,
na wszystkich mieszkańców ziemi.
On, który serca wszystkich ukształtował
który zważa na wszystkie ich czyny.