Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Ewangelia:                                                                           Mk 9
Apostoł Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w imię Twoje wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami”.
Lecz Jezus rzekł: „Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”.

Rozważanie:
Bronimy się przed stwierdzeniem, że ktoś jest lepszy od nas, mądrzejszy, inteligentniejszy, uczciwszy, wspaniałomyślniejszy. Nie chcemy tej prawdy dopuścić do siebie w obawie, że zagrozi poczuciu naszej wartości. A jeżeli w końcu zmuszeni jesteśmy przyznać, że tak jest, to nie chcemy o tym mówić. Boimy się, że nasza pozytywna opinia może umniejszyć naszą sławę, odwrócić oczy ludzi od naszej osoby. A gdy już na to się zdecydujemy, wtedy dodajemy zastrzeżenia, krytyczne uwagi. Oderwać się od swojego „ja”, popatrzeć na drugiego człowieka, zachwycić się jego wartością, a jeszcze powiedzieć to wobec innych ludzi – nie kierując się żadnymi interesownymi przesłankami, ale z najgłębszego przekonania – to świadczy o twojej wielkości.

Psalm:                                                                          Ps 49
Dlaczego miałbym się trwożyć w dniach niedoli,
gdy otacza mnie złość podstępnych,
którzy ufają swoim dostatkom
i chełpią się ogromem swych bogactw?
Albowiem ujrzy, że umierają mędrcy
jednakowo ginie głupi i prostak,
zostawiając obcym
swoje bogactwa.