Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK

Ewangelia:                                                                                 Mk 9
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody”.

Rozważanie:
Czy czujesz się odpowiedzialny za jakąś sprawę? Za jak wielką sprawę? Za drugiego człowieka, za społeczność? Za jak wielką społeczność?
Czy czujesz się odpowiedzialny za siebie? A może wciąż jeszcze rozglądasz się, uzależniasz swoje postępowanie, swoje myślenie, od tego, czy zostaniesz zaakceptowany. A może wciąż czekasz na to, żeby cię dostrzeżono, odkryto, doceniono, poprowadzono, skierowano, popchnięto. A może wciąż uważasz, że to ich obowiązkiem jest troszczyć się, byś był odpowiednio wykorzystany, że to do nich należy, abyś wykonywał funkcje, do których zostałeś przygotowany, że oni są odpowiedzialni za to, że się marnujesz.

Psalm:                                                                                           Ps 1
Błogosławiony człowiek,
który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w Prawie Pańskim upodobał sobie
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.
On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
które wydaje owoc w swoim czasie,
liście jego nie więdną,
a wszystko, co czyni, jest udane.