Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK

Ewangelia:                                                                            Mk 10
Jezus przeszedł w granice Judei i Zajordania. Tłumy znowu ściągały do Niego i znowu je nauczał, jak miał zwyczaj.

Rozważanie:
Gdybyś potrafił powiedzieć naprawdę słowo: Bóg. Gdybyś potrafił naprawdę odmówić modlitwę „Ojcze nasz”. Gdybyś potrafił naprawdę uczestniczyć we Mszy świętej. Gdybyś potrafił naprawdę popatrzeć na obraz, zdjęcie, rzeźbę – na człowieka. Gdybyś potrafił.
Ale ty słuchasz, nie rozumiejąc. Mówisz, powtarzając obce, wytarte słowa, których treści nigdy nie starałeś się zgłębić. Patrzysz, ślizgając się po kolorach, kształtach, napisach – ledwie co widząc. Ale ty jesteś prawie nieobecny. Ogarniasz strzępem swojej świadomości, uwagi to, co się wokół ciebie dzieje. Prawie nie zdajesz sobie sprawy z tego, co robisz, co mówisz, co słyszysz. Prawie nie zdajesz sobie z tego sprawy, jak żyjesz.

Psalm:                                                                     Ps 119
Otwórz moje oczy,
abym widział Twoje Prawo.
Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań,
abym rozważał Twoje cuda.
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego Prawa
i zachowywał je całym sercem.
Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań,
bo przynoszą mi radość.