Biblioteka


SOBOTASOBOTA

Ewangelia:                                                                       Mk 10
Jezus rzekł do nich: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”.

Rozważanie:
Gdyby była na świecie woda życia, to szlibyśmy po nią przez siedem rzek, przez siedem gór, przez siedem lasów, przez siedem mórz. Gdybyśmy mogli zdobyć wodę życia, to nie byłoby poświęcenia, nie byłoby wysiłku, nie byłoby ceny, jakiej byśmy nie zapłacili. Gdyby ktoś nam obiecał wodę życia, nie byłoby większej wdzięczności niż nasza wdzięczność dla niego.
Woda życia. Życie wieczne.

Psalm:                                                                           Ps 103
Jak ojciec lituje się nad dziećmi,
tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają.
Wie On, z czegośmy powstali,
pamięta, że jesteśmy prochem.
Dni człowieka są jak trawa,
kwitnie jak kwiat na polu.
Wystarczy, że wiatr go muśnie, już znika,
i wszelki ślad po nim ginie.