Biblioteka


PONIEDZIAŁEK 

PONIEDZIAŁEK

Ewangelia:                                                                       Łk 6
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone”.

Rozważanie:
Każdy człowiek boi się, nie tylko ty.
Nawet najmędrszy, nawet najbardziej pewny siebie, nawet najpiękniejsza – zna swoje braki.
Każdy człowiek boi się swojej kompromitacji, nie tylko ty. I przed każdym, nie tylko przed tobą, stoi droga przełamywania własnej głupoty, nieśmiałości, tchórzostwa. Chociażby ci się zdawało, że nigdy nie potrafisz tego zrozumieć, że nigdy się tego nie nauczysz.

Psalm:                                                                            Ps 79
Nie pamiętaj nam win przodków naszych,
niech szybko nas spotka Twoje miłosierdzie,
bo bardzo jesteśmy słabi.

Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawco,
dla chwały Twojego imienia nas wyzwól
i odpuść nam grzechy przez wzgląd na swoje imię.

Niech jęk pojmanych dojdzie do Ciebie
i mocą Twojego ramienia ocal na śmierć skazanych.

My zaś, lud Twój i owce Twojej trzody,
będziemy wielbić Ciebie na wieki,
i przez pokolenia głosić Twoją chwałę.