Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK

Ewangelia:                                                                    Łk 16
Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają”. „Nie, ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”. Odpowiedział mu: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą”.

Rozważanie:
Najważniejsze, że był wierny prawdzie: „Jam się na to narodził i na to przyszedłem na świat, aby świadectwo dać prawdzie”. A iluż jest takich, którzy zobaczyli prawdę, ale prędko zamknęli oczy i odeszli z pośpiechem, uciekli przed nią, bojąc się konsekwencji, jakie ona może przynieść.
Najważniejsze, że wytrwał, choć przeżywał ciężkie chwile. Pocił się w Ogrójcu krwawym potem i prosił: „Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode Mnie ten kielich”. Ale nie uciekł. A iluż jest takich, którzy nawet poszli za prawdą, ale pożałowali tego kroku i wycofali się truchcikiem. Gdy zostali ukarani, a nawet tylko upomnieni – grzecznie powrócili, pocałowali w rękę i nadstawili głowę do pogłaskania. Krzyż nie jest symbolem męki, ale zwycięstwa. Zwycięstwa nad strachem, wygodnictwem, uległością, oportunizmem, podłością. Jest symbolem człowieczeństwa.

Psalm:                                                                          Ps 1
BŁOGOSŁAWIONY człowiek, który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w prawie Pańskim upodobał sobie
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.
On jest jak drzewo zasadzone nad płynąca wodą,
które wydaje owoc w swoim czasie,
liście jego nie więdną,
a wszystko, co czyni, jest udane.