Biblioteka


PIĄTEK 

PIĄTEK

Ewangelia:                                                                   Mt 21
„W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: „Uszanują mojego syna”.
Lecz rolnicy zobaczywszy syna mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili”.

Rozważanie:
Kontroluj siebie, gdy popełnisz jakieś zło, bo wtedy – w obawie, byś sam sobie nie musiał odebrać tego, co tak bardzo chcesz mieć, by ci nie wyrwali tego, co zdobyłeś, albo w panice przed czekającymi cię konsekwencjami: utrata stanowiska, pieniędzy, dobrego imienia – będziesz na gwałt gromadził argumenty, które by uzasadniły słuszność twojego postępowania. Bądź dla siebie wtedy bezwzględny. Nazywaj kłamstwo – kłamstwem, oszustwo – oszustwem, kradzież – kradzieżą, fałsz – fałszem. Bo inaczej się zakłamiesz: ucieknie ci grunt spod nóg. Na końcu za dobre uznasz wszystko to, co będziesz chciał, a złe wszystko to, czego nie będziesz chciał.

Psalm:                                                                Ps 105
Pan przywołał głód na ziemię
i odebrał cały zapas chleba.
Wysłał przed nimi męża:
Józefa, którego sprzedano w niewolę.
Kajdanami ścisnęli mu nogi,
jego kark zakuto w żelazo,
aż się spełniła jego przepowiednia
i poświadczyło ją słowo Pana.