Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK

Ewangelia:                                                                     Mk 12
„Drugie jest to: <Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego>. Nie ma innego przykazania większego od tych”.

Rozważanie:
Minął czas twoich szalonych przyjaźni: przyjaźni wyrosłych z zachwycenia światem, człowiekiem, Bogiem. Ilu przyjaciół zostało dotąd? Ilu przehandlowałeś za pieniądze, za stopnie, za stanowisko? Albo po prostu porzuciłeś z własnej lekkomyślności. Teraz też masz ludzi, których nazywasz przyjaciółmi, ale stosunki między wami kształtują się na zasadzie ścisłego rozliczania: tyle ja tobie, ile ty mnie.
Gdzie jest czas twoich wielkich przyjaźni? Ile z nich pozostało? Czy utraciłeś również przyjaźń z Bogiem?

Psalm:                                                                   Ps 81
Słyszę język nieznany:
Uwolniłem od brzemienia jego barki:
jego ręce porzuciły kosze.
Wołałeś w ucisku, a ja cię ocaliłem.
Odpowiedziałem ci z grzmiącej chmury,
doświadczyłem cię przy wodach Meriba.
Słuchaj, mój ludu, chcę cię napomnieć,
obyś Mnie posłuchał, Izraelu!