Biblioteka


ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

 ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

 

„Weźmijcie Ducha Świętego”

     Wybraliśmy Maryję na Królową Polski i Królową każdego z nas. Bo jest Matką Zbawiciela. Bo jest Matką najmilszą i dobrej rady. Wybraliśmy Ją, bo jest Panną mądrą, roztropną, możną, łaskawą, wierną. Wybraliśmy, bo jest Zwierciadłem sprawiedliwości, Stolicą mądrości, Przyczyną naszej radości. Bo jest jak Arka Przymierza, jak Brama niebieska, jak Gwiazda zaranna. Bo jest Uzdrowieniem chorych, Ucieczką grzesznych, Pocieszycielką strapionych, Wspomożeniem wiernych. Bo jest Królową aniołów, proroków, apostołów, męczenników, wyznawców, Wszystkich świętych. Bo jest Królową pokoju.
     Ale chcemy, żeby była naszą Królową nie tylko od święta, od wielkich uroczystości, od wielkich nabożeństw. Nawet nie tylko od nabożeństw majowych czy październikowych, Ale żeby była naszą Królową na dzień zwyczajny. Żeby nas uratowała od przekrętów, oszustw, fałszerstw, złodziejstw. Od narkomanii, alkoholizmu, palenia papierosów.
     W szczególności prosimy Ją o mądrość. O mądrość w telewizji, w radiu, w prasie. O mądrość polityków, społeczników. O mądrość na uniwersytetach, wyższych uczelniach, w szkołach średnich, podstawowych, w przedszkolach. O mądrość dyrektorów, kierowników, przedsiębiorców, robotników, rolników. 
     Bo inaczej się nie uratujemy.

==================================== 


NIEDZIELA NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

„Pan w pośrodku nas”

     Dlaczego zostały połamane drzewka przy ulicy? Chyba dla tego samego, dlaczego permanentnie wyrzucane są śmieci z koszów na ulicach, dlaczego w parkach rozbija się lampiony, dlaczego mówimy takim językiem, jakim mówimy – przecież często to jest bełkot, a czasem nawet pomyje, polski język taki jak nasze śmierdzące klatki schodowe w kamienicach, w blokach – dlaczego nasze mury i fasady kamienic są obsmarowane. 
     Odpowiedź brzmi: Bo brakuje nam miłości do tej ziemi. Brakuje nam miłości do Polski. 
     Miłość Ojczyzny to troska każdego o każdego. To troska każdego stanu o każdy stan. 
     Jeżeli rolnicy mają ciężko – to my w trosce o rolników. Jeżeli szkoły mają trudno – to my w trosce o szkolnictwo, o nauczycieli, o profesorów, o rodziców. Jeżeli bezrobotni mają trudności w znalezieniu pracy – to my w trosce o bezrobotnych. Jeżeli stocznia ma trudności – to my w trosce o stocznię. 
     Tam gdzie jest trudno, ciężko, pod górkę, gdzie jest tragicznie – to my z nimi.
     Każda sprawa bolesna jest dla nas bolesna. Każdy sukces, osiągnięcie, krok do przodu, skok w górę jest naszym osobistym sukcesem, naszą osobistą radością. 
     Widziałem kwiatki na parapecie okna w kamienicy obdartej z tynku. Może kiedyś nowym tynkiem zostanie obłożony fronton tego domu.