Biblioteka


SOBOTA 

SOBOTA W OKTAWIE WIELKANOCY

Ewangelia:                                                                       Mk 16
W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.
I rzekł do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”.

Rozważanie:
Wierzyć w Boga, to znaczy zawierzyć i człowiekowi. Zaufać Bogu, to znaczy zaufać i człowiekowi. Kochać Boga, to znaczy kochać i człowieka.
Jakże więc w Matkę Bożą nie wierzyć, nie ufać Jej, nie kochać takiego Człowieka jak Ona.

Psalm:                                                                               PS 118
Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Pan moją mocą i pieśnią,
On stał się moim Zbawcą.
Głosy radości z ocalenia
w namiotach sprawiedliwych:
„Prawica Pana wzniesiona wysoko,
prawica Pańska moc okazała”.