Biblioteka


PONIEDZIAŁEK 

PONIEDZIAŁEK

Ewangelia:                                                                              J 3
Nikodem powiedział do Niego: „Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona matki i narodzić się?”
Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała zrodziło, jest ciałem, a to co się z Ducha narodziło, jest duchem”.

Rozważanie:
Pozostał nam po tamtej Wieczerzy ołtarz – fragment stołu; opłatek i odrobina wina. Ale to jest Jego przyjęcie; na które nas zaprosił: Jego chleb, Jego wino – Jego życie. I chce, byśmy w tym życiu uczestniczyli.
Pozostał nam po tamtej Wieczerzy ołtarz – fragment stołu, opłatek, odrobina wina. Ale to są nasze dary, które przynieśliśmy Jemu, aby je przyjął i uznał za swoje – aby nasze życie stało się Jego życiu podobne.

Psalm:                                                                                 Ps 2
Wyrok Pański ogłoszę:
On rzekł do Mnie: „Ty jesteś moim Synem,
Ja Ciebie dziś zrodziłem.
Żądaj, a dam Ci w dziedzictwo narody
i krańce ziemi w posiadanie Twoje”.