Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK

Ewangelia:                                                                        J 6
„Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne”.

Rozważanie:
Słuchasz i uszom własnym nie wierzysz. Czytasz i oczom własnym nie wierzysz: oto ten, który jeszcze wczoraj głosił nieludzkie rzeczy, dziś zaczyna mówić i pisać normalnie. A więc karierowicz, człowiek o miedzianym czole?
A może to jeden z tych, którzy zostali powołani w ostatniej godzinie, a może to jeden z tych, których Bóg dotknął i usłyszeli. A może to jedna z owieczek zgubionych, którą On odnalazł.
Abyś nie stanął w rzędzie faryzeuszów i saduceuszów oskarżających Jezusa, że pije i je z grzesznikami i celnikami.

Psalm:                                                                                Ps 66
Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, którzy boicie się Boga,
opowiem, co uczynił mej duszy.
Do Niego wołałem moimi ustami,
chwaliłem Go moim językiem.
Bóg mnie wysłuchał,
przyjął głos mojej modlitwy.
Błogosławiony Bóg, który nie odepchnął mej prośby
i nie oddalił ode mnie swej łaski.