Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK

Ewangelia:                                                                        J 17
„Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał”.

Rozważanie:
Uwierzyć Bogu – uwierzyć człowiekowi.
Że przyjdzie. Że cię nie zostawi samego, że cię nie zdradzi, że cię nie sprzeda.
A nawet gdyby cię zdradził, nawet gdyby odszedł, nawet gdyby dopuścił się jakiejś nieuczciwości względem ciebie, to wciąż musisz wierzyć w dobro, które w nim trwa, którym on jest, które go stanowi. I gdybyś przestał wierzyć człowiekowi, gdybyś wszystkich ludzi wokół siebie przekreślił, to wtedy wiara w Boga jest niemożliwa. Stracić wiarę w człowieka, to stracić wiarę w Boga.

Psalm:                                                                               Ps 27
Pan moim światłem i zbawieniem moim,
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia,
przed kim miałbym czuć trwogę?
O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam,
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu
przez wszystkie dni życia,
abym skosztował słodyczy Pana,
stale się radował Jego świątynią.