Biblioteka


PIĄTEKPIĄTEK

Ewangelia:                                                                         J 16
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość.
Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic Mnie nie będziecie pytać”.

Rozważanie:
Co ty myślisz, patrząc na Nią zamodloną w czasie Zwiastowania, trzymającą Dziecko na rękach, stojącą na Golgocie, obejmującą Jego ciało zdjęte z krzyża? O co Ją prosisz, co Jej przynosisz, czego się od Niej spodziewasz, na co czekasz?
Ty – w wieku lat osiemnastu, trzydziestu, pięćdziesięciu, siedemdziesięciu.
Jak ty się do Niej modlisz?

Psalm:                                                                          Ps 47
Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan najwyższy, straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.
On nam poddaje narody
i ludy rzuca pod nasze stopy.
Wybiera nam na dziedzictwo
chlubę Jakuba, którego miłuje.