Biblioteka


WTOREKWTOREK

Ewangelia:                                                                            J 17
„Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał”.

Rozważanie:
Bądź nam Matką. Uczyń z nas swoje dzieci. Spraw, abyśmy umieli zgodzić się na swój los, tak jak Ty w chwili Zwiastowania; znosić biedę, jak Ty, gdyś rodziła w stajni; przyjmować upokorzenia, jak Ty, gdyś musiała uciekać do Egiptu; szukać Jezusa, jak Ty w świątyni jerozolimskiej; prosić Go, jak Ty w Kanie Galilejskiej, gdy zabrakło wina na godach; cierpieć jak Ty, gdyś stała pod krzyżem umierającego Syna; modlić się, tak jak Ty w wieczerniku, czekając na Zesłanie Ducha Świętego.
Prosimy Cię, uczyń z nas swoje dzieci. Bądź nam Matką.

Psalm:                                                                             Ps 68
Deszcz obfity zesłałeś, Boże,
Tyś orzeźwił swoje znużone dziedzictwo.
Twoja rodzina, Boże znalazła to mieszkanie,
które we swej dobroci dałeś ubogiemu.
Pan niech będzie przez wszystkie dni błogosławiony:
Bóg, który nas dźwiga co dzień, Zbawienie nasze!
Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala,
Pan nas ratuje od śmierci.