Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Ewangelia:                                                                           J 17
„Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata”.

Rozważanie:
Trzeba na mapie świata odnaleźć swoje miasto. W gmatwaninie ulic wytyczyć swoją drogę. W tłumie odszukać znajome twarze. W hałasie rozpoznać przyjazne głosy. – Gdzieś założyć swój dom.
Musisz mieć swoich pisarzy, malarzy, publicystów, spikerów, dziennikarzy. Musisz mieć swoje książki, tygodniki, gazety; swoje teatry, obrazy w muzeach, kina, kawiarnie, restauracje. Ażeby świat nie stał przed tobą obcy, zimny i wrogi, ale żeby był dla ciebie domem.

Psalm:                                                                     Ps 68
Śpiewajcie Bogu, królestwa ziemi,
zagrajcie Panu,
który przemierza odwieczne niebiosa.
Oto wydał głos swój, głos potężny:
„Uznajcie moc Bożą!”
On sam swojemu ludowi daje potęgę i siłę.
Niech będzie Bóg błogosławiony.