Biblioteka


CZWARTEKCZWARTEK

Ewangelia:                                                                         J 17
„Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś”.

Rozważanie:
Nie zamykaj miłości w czterech ścianach swego domu. Nie legitymuj miłości bliźniego miłością do swojej rodziny. Tak bardzo łatwo wyradza się ona w tani egoizm. Dom nie ma być twierdzą, ale bazą. Sprawy rodziny nie mogą zabierać całej twojej uwagi i energii, ale muszą pomagać w wychodzeniu do ludzi, którzy są wokół ciebie.

Psalm:                                                                           Ps 16
Błogosławię Pana, bo mi dał rozsądek,
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w krainie zmarłych duszy mej nie zostawisz
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.