Biblioteka


ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGOZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

 

     Duch Święty, który od Ojca i Syna pochodzi. Duch miłości. To On nas powołuje do pełnienia służby w tej rodzinie, jaką jest ludzkość, naród, społeczeństwo, w którym żyjemy. To On sprawia, że jesteśmy w stanie ujrzeć swoje miejsce na świecie; uwrażliwia nas na ludzkie potrzeby; uruchamia w nas te zdolności, które są w stanie zapobiec ludzkim biedom i niedostatkom; obdarza nas mocą, byśmy mogli spełniać zadania, do których jesteśmy powołani.
     Starożytność chrześcijańska mówiła, że Duch Święty obdarza nas siedmioma darami: darem mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, roztropności, bojaźni Bożej. Wszystkie one są bliższym określeniem wciąż tego samego: wyposażenia nas do służby człowiekowi. Byśmy mogli pełnić miłość skutecznie na co dzień. Aby nie skończyło się na pobożnych westchnieniach, dobrych chęciach, nieokreślonych pragnieniach, ale aby miłość przybrała konkretny kształt, stała się prawdziwie pomocną dłonią, twórczym natchnieniem, podtrzymującym słowem – realnym kształtem. By przez nas ludzie byli szczęśliwsi tu na ziemi i po śmierci.