Biblioteka


OKRES ZWYKŁYOKRES ZWYKŁY

 

Święto Zesłania Ducha Świętego rozpoczyna w życiu Kościoła długi okres: 34 niedziel – 34 tygodni. W nich ukazuje się Chrystus Nauczyciel, Mistrz i Wychowawca. Naucza nas, jak należy żyć w naszej złej i dobrej doli. W naszych chwilach jasnych i ciemnych. Naucza nas w przypowieściach o synu marnotrawnym, o drachmie zgubionej, o niewieście żałującej za swoje grzechy, o celniku bijącym się w piersi, o Zacheuszu rozdającym swój majątek, o robotnikach pracujących w winnicy, o talentach rozdanych. Ale przede wszystkim naucza nas życiem swoim, co to znaczy miłość. W tym nieustannym byciu do dyspozycji każdemu człowiekowi, który do Niego przyszedł, w służeniu pomocą i radą. W cierpliwości, ale i w uniesieniu. W słowach dobrych, ale i groźnych. W uprzejmości, ale i w potępieniu. A my wpatrzeni w Niego odnajdujemy się w Piotrze i Magdalenie, Zacheuszu i Nikodemie, Tomaszu i Filipie, w grzesznicach i niewinnych dzieciach, w płaczących i w radosnych.
Okres po Zesłaniu Ducha Świętego kończy się listopadem. Miesiącem poświęconym pamięci zmarłych. Czasem, w którym przychodzimy na groby naszych bliskich, aby modlić się za ich dusze. Będąc świadomi tego, że bariera, jaka wciąż jeszcze stoi pomiędzy nimi a nami, w którymś momencie zniknie. W chwili, której się nie spodziewamy. Spotkamy się z naszymi bliskimi, tak jak wtedy tu na ziemi, w naszym polskim niebie, które pachnie świerczyną, które jest pełne łąk i lasów, kwiatów i motyli, i dobrych ludzi, którzy trwają przed Bogiem w szczęśliwości wiecznej.