Biblioteka


PONIEDZIAŁEK
NMP MATKI KOŚCIOŁA
PONIEDZIAŁEK
NMP MATKI KOŚCIOŁA

Ewangelia:                                                                            Mt 5
„Słyszeliście, że powiedziano: «Oko za oko i ząb za ząb». A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie”.

Rozważanie:
Mogło być tak: „Proszę usiąść”. Pięć tysięcy mężczyzn siada. „Jestem Synem Bożym. To może się wam wydać nieprawdopodobne, dlatego na potwierdzenie moich słów uczynię cud. Patrzcie na swoje prawe kolano. Jest na nim chleb?” A pięć tysięcy mężczyzn odpowiedziało: „Nie ma chleba na prawym kolanie”. „A teraz patrzcie na swoje lewe kolano. Są na nim ryby?” A pięć tysięcy mężczyzn odpowiedziało: „Nie ma ryb na lewym kolanie”. „A teraz uwaga”. Chwila ciszy, ręce wyciągnięte do góry, wzrok wzniesiony ekstatycznie w niebo. Aaaa… Na prawym kolanie każdego mężczyzny pojawił się chleb, a na lewym ryby.
A było zupełnie inaczej. Pan Jezus wziął parę bochenków chleba, połamał, pobłogosławił, powkładał do koszów, do tego dołożył parę ryb i powiedział apostołom, żeby poszli rozdawać. Wielki to trud rozdawać paru tysiącom ludzi. Jak przeżywał każdy ze zgromadzonych ten fakt? Po prostu widział, że uczeń Mistrza z Nazaretu podaje mu z kosza chleb i rybę.

Psalm:                                                                     Ps 98
Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte imię Jego.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie.