Biblioteka


WTOREKWTOREK

Ewangelia:                                                                           Mt 5
„Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego», a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych”.

Rozważanie:
Uwierzyliśmy w Niego, bo głosił Królestwo prawdy i poszliśmy za Nim w entuzjazmie, wierząc w Jego zwycięstwo. Ale od tamtych dni upłynęło już wiele czasu. Procesja triumfalna gdzieś się rozsypała. Rozglądamy się za naszymi towarzyszami i stwierdzamy ze zdumieniem, że oni myślą już tylko o królestwie ziemskim, a my wciąż tak, jak ta trawa polna i ptaki niebieskie. I czujemy się oszukani. Ale powiedz, na co liczyłeś, czego się spodziewałeś?

Psalm:                                                                      Ps 146
Chwal, duszo moja, Pana.
Będę chwalił Pana do końca swego życia,
będę śpiewał mojemu Bogu,
dopóki istnieję.
On wiary dochowuje na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność więźniów.