Biblioteka
ŚRODA

Ewangelia:                                          Mk 12

Jezus rzekł: „Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co zaś dotyczy umarłych, że zmartwychwstaną, czyż nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa o krzaku, jak Bóg powiedział do Mojżesza: „Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie”.

Rozważanie:

Jaki ty jesteś wśród tych wszystkich, którzy zaprzeczając swojej godności ludzkiej, robią majątek? Jaki ty jesteś wśród tych, którzy rozdrapują pazurami pieniądze, idą depcząc tych, których zwalili z nóg, zbierają, kolekcjonują meble, obrazy, gromadzą pieniądze, mnożą kontakty, znajomości, zapewniają sobie poparcie? Czy jest w tobie pokój? Czy patrzysz na nich ze zdziwieniem, z przerażeniem, z politowaniem, ze współczuciem – tak jak na ludzi chorych, opętanych, zamroczonych, nienormalnych? Czy cieszysz się, że możesz patrzeć na to z dystansu, z odległości? Czy ty cieszysz się, że jesteś inny? Czy ci nie żal, że oni idą w górę, bogacą się, a tyś został z tyłu? Czy nie ma w tobie ziarnka goryczy? Uważaj, żeby się ono nie rozrosło w drzewo.

Psalm:                                              Ps 25

Tobie ufam, Boże, nie możesz mnie zawieść.
Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną.
nikt bowiem, kto Ci zawierzył, nie będzie zawstydzony
Wstyd spotka wszystkich, którzy łamią wiarę idąc za marnością.
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.