Biblioteka
ŚRODA

 

Ewangelia:                                              Mk 10

Wtedy zbliżyli się do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: „Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”.
On ich zapytał: „Co chcecie, żebym wam uczynił?” Rzekli Mu: „Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie”.

Rozważanie:
Jakiej wysokości dosięgasz? Czy mówi ci coś słowo „rodzina”? Miasto? Ludzkość? Czy reagujesz na słowo „Ojczyzna”? Wytłumaczysz mi, że to już nie te czasy. A twoje miasto? Uśmiechasz się pobłażliwie. A zakład pracy? Machniesz lekceważąco ręką. Jakiego wzrostu jesteś? Co cię przejmuje, boli, niepokoi: Jakie sprawy, którzy ludzie? Twoja matka, twoja siostra, kolega, znajomy, współpracownik, przechodzień, rodak, drugi człowiek? O kogo się troszczysz? Na kim ci zależy? Za kogo czujesz się współodpowiedzialny? Jakie horyzonty widzisz?

Psalm:                                             Ps 147 B

Chwal, Jerozolimo, Pana,
wysławiaj twego Boga, Syjonie.
Bóg umacnia bowiem zawory bram twoich
i błogosławi synom twoim w tobie.
Zapewnia pokój twoim granicom
i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy.
Śle swe polecenia na krańce ziemi,
a szybko mknie Jego słowo.