Biblioteka
CZWARTEK

 Ewangelia:                                     Mk 12

Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”.

Rozważanie:

Czy ty potrafisz cieszyć się życiem: wstawaniem, jedzeniem, drogą do pracy, pracą, powrotem, odpoczynkiem, snem, szorstkością muru, bielą śniegu, niebieskością nieba; walką, nawet przegraną? Czy ty potrafisz jeszcze cieszyć się życiem? Chociaż czasem? Czy też zostało ci tylko zmęczenie, znużenie aż do obrzydzenia – obowiązek niewolnika, który wali się wieczorem w łóżko, tak jak kiedyś zwali się w grób? A przecież to jest największy dar, jaki Pan Bóg mógł ci dać – życie.

Psalm:                                         Ps 128

Szczęśliwy człowiek, który boi się Pana
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich.
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Małżonka twoja jak płodny szczep winny
w zaciszu twojego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki
dokoła twego stołu.