Biblioteka
PIĄTEK

Ewangelia:                                     J 14

Jezus nauczając w świątyni, zapytał: „Jak mogą twierdzić uczeni w Piśmie, że Mesjasz jest synem Dawida? Wszak sam Dawid mówi w Duchu Świętym: „Rzekł Pan do Pana mego: siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod stopy Twoje”.


Rozważanie:

Mówisz, że wierzysz, bo uznajesz istnienie Boga.

Ale to jest płaszczyzna informacji, przyjmowanie do wiadomości. To jeszcze nie jest wiara. Uwierzyć w Boga, to najpierw uwierzyć Bogu i zaryzykować życie w Światłości, Uczciwości, Prawdzie, w Bezinteresowności. Zaryzykować. Bo pierwszy krok jest wbrew sobie, wbrew swojemu egoizmowi. Ale to tylko pierwszy krok. Potem uwierzysz, bo się przekonasz, że tylko tak można żyć. Przekonasz się po szczęściu, po satysfakcji, po wewnętrznej jasności, którą będziesz nosił w sobie. Wiara to życie w Światłości.

Psalm:                                              Ps 146

Chwal, duszo moja, Pana.
Będę chwalił Pana do końca swego życia,
będę śpiewał mojemu Bogu, dopóki istnieję.
On wiary dochowuje na wieki.
Uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność więźniów.