Biblioteka


PONIEDZIAŁEK 

PONIEDZIAŁEK

Ewangelia:                                                                           Mt 7
„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim wy sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą”.

Rozważanie:
Boimy się żywego Boga. I dlatego umieszczamy Go gdzieś w dalekim niebie jako Tego, który kiedyś stworzył świat, ustanowił prawa przyrody, ludziom raz na zawsze dał paragrafy tablic kamiennych, a teraz trwa w doskonałym bezruchu. A On jest Życiem, Stawaniem się, Działaniem. Spotkać Go możesz na twoich trudnych ścieżkach dnia powszedniego, dotknąć tylko spracowanymi rękami, usłyszeć, gdy jesteś w stanie słuchać.
Łatwiej postawić w kącie bożka, któremu od czasu do czasu rzucisz grudkę kadzidła i skłonisz głowę. A prawda jest taka, że ponieważ On jest Życiem, to tylko życiem możesz Go spotkać.

Psalm:                                                                              PS 33
Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem,
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Pan spogląda z nieba,
widzi wszystkich ludzi.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.