Biblioteka
CZWARTEK

Ewangelia:                                         Mt 5

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj”.

Rozważanie:
On nam się objawił, ale to nie znaczy, że wszystko nam o sobie powiedział i że wystarczy tylko głębiej przestudiować czy spytać teologów, aby Go poznać.

On się dla nas narodził i umarł na krzyżu, ale to nie może nas uprawniać do jakiejś wobec Niego poufałości.

Ustanowił Kościół i sakramenty, ale nie może nam się zdawać, że łaską zamkniętą w tych symbolach możemy dowolnie dysponować.

Pozostanie dla nas Tajemnicą. I to jest najpewniejsze, co o Nim wiemy.

Psalm:                                                  Ps 85
Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg:
oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim.
Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie
dla tych, którzy się Go boją,
i chwała zamieszka w naszej ziemi.
Spotkają się ze sobą łaska i wierność,
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie,
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.