Biblioteka


ŚRODAŚRODA

Ewangelia:         Mt 7
„Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydawać złych owoców ani złe drzewo wydawać dobrych owoców”.

Rozważanie:
Czy ty wierzysz w Jezusa? Czy pojawia się On w motywacjach twojego postępowania? Czy choć czasem decydujesz tak a nie inaczej dlatego, iż sądzisz, że i On tak by zdecydował? Czy On jest dla ciebie wzorem?
A może ty tylko wierzysz w Boga, ale w Jezusa nie wierzysz?

Psalm:          Ps 105
Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia,
głoście Jego dzieła wśród narodów.
Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy,
rozsławiajcie wszystkie Jego cuda.
Szczyćcie się Jego świętym imieniem;
niech się weseli serce szukających Pana.
Rozważajcie o Panu i Jego potędze,
zawsze szukajcie Jego oblicza.