Biblioteka


PONIEDZIAŁEK 

PONIEDZIAŁEK


Ewangelia:                                                                               Mt 8
Gdy Jezus zobaczył tłum dokoła siebie, kazał odpłynąć na drugą stronę. Wtem przystąpił pewien uczony w Piśmie i rzekł do Niego: „Nauczycielu, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz”.

Rozważanie:
Kto jest prawdziwym wyznawcą Chrystusa?
Czy ta pani w czerni, która codziennie przychodzi do kościoła? Ksiądz odprawiający Mszę świętą? Zakonnik z brodą, w brunatnym habicie, przewiązany sznurem? Może dopiero karmelita bosy odcięty od świata ciężką klauzurą? Albo kameduła zamknięty wiecznym ślubem milczenia?
Kto jest dzisiaj prawdziwym wyznawcą Chrystusa?
A ty stoisz przed lustrem w nowej sukni i czeszesz włosy. I z radością stwierdzasz, że podobasz się sobie.
Czy myślisz, że bardzo jesteś pogańska?
A ty jesteś zakochany, ciągle marzysz o swojej dziewczynie, tęsknisz za nią. Czy wstydzisz się oczy podnieść do Pana Boga?
A ty rozmawiasz z kolegą, jakby tu dorobić do pensji poza godzinami pracy. Czy uważasz, że dzieli cię tak wiele od ideału ubogich duchem?
Albo nie pozwalasz, aby ci wyrwano twoją własność, którą posiadasz, i włóczysz się po sądach. Czy boisz się, że przez to odszedłeś od Jezusa?
Byli tacy, którzy uważali małżeństwo za grzech. Byli tacy, którzy potępili alkohol i nawet do Mszy świętej żądali używania wyłącznie wody. Byli tacy, którzy żądali, aby każdy prawdziwy wyznawca Chrystusa sprzedał wszystko, co ma, rozdał ubogim i żył w ubóstwie.
A czy tobie nie grozi jakiś błąd?

Psalm:                                                                             Ps 103
Błogosław, duszo moja, Pana,
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana,
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.
On odpuszcza wszystkie twoje winy
i leczy wszystkie choroby,
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.