Biblioteka


PiątekPIĄTEK

 Ewangelia:                                          Mt 9

Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to faryzeusze mówili do Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?”

On, usłyszawszy to, rzekł: „Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają”.

Rozważanie:

Czy się Pan Jezus nie pomylił, gdy nazwał Piotra skałą, której bramy piekielne nie przemogą? A przecież kur nawet nie zdążył zapiać, gdy on się Go zaparł. Czy się Pan Jezus nie pomylił, opierając Kościół o taką skałę.

Czy Kościół nie przesadził, nazywając Pawła apostołem narodów – Pawła, który miał taką fatalną przeszłość.

Piotr i Paweł są symbolami Kościoła, bo w Kościele wciąż chodzi o takich, którzy porzuciwszy wszystko, poszliby za Jezusem; nawet gdyby mieli podejrzaną przeszłość. W Kościele zawsze ważny jest wielki gest, który przekreśla nawet wielkie grzechy. Tu zawsze obowiązuje to, co Pan Jezus powiedział do grzesznicy – że jej wiele darowano, dlatego właśnie, że bardzo umiłowała.

Psalm:                                              Ps 106

Chwalcie Pana, bo jest dobry,
bo na wieki trwa Jego łaska.
Któż wysławi potężne dzieła Pana
i rozgłosi całą Jego chwałę.
Szczęśliwi, którzy strzegą przykazań
i sprawiedliwie postępują w każdym czasie.
Pamiętaj o nas, Panie,
gdyż upodobałeś sobie w swym ludzie.