Biblioteka


PONIEDZIAŁEK 

PONIEDZIAŁEK

Ewangelia:                                                                            Mt 9
Gdy Jezus przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum zgiełkliwy, rzekł: „Usuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi”. A oni wyśmiewali Go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej tamtejszej okolicy.

Rozważanie:
Co ty myślisz? Czy ty myślisz? W jakim stopniu to, co nazywasz swoim myśleniem, jest podpowiadane przez świat, który cię otacza, przez szkołę, gazety, radio, telewizję, książki, odczyty, wykłady? Jak dalece twoje myślenie jest uwarunkowane twoimi zachciankami, namiętnościami, opętaniami, lękami; uwarunkowane tym, co chcesz za wszelką cenę mieć, tym, czego chcesz uniknąć? Jak dalece ty jesteś wolny, by myśleć, oceniać, wydawać opinie – wyjaśniać, szukać nowych dróg rozwiązań?
A przecież to ty jesteś mędrcem szukającym prawdy. I z tego nie wolno ci zrezygnować, bo Bóg jest Prawdą.

Psalm:                                                                           Ps 91
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu
i mieszka w cieniu Wszechmogącego,
mówi do Pana: „Tyś moją ucieczką i twierdzą,
Boże mój, któremu ufam”.
„Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie,
osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a ja go wysłucham
i będę z nim w utrapieniu”.